Våra villkor

Force Majeure

Alla uppdrag utförs i enlighet med Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser – NSAB 2000, uppdragsgivaren tecknar själv egendomsförsäkring enligt §27 mom 3. Transportförsäkring ingår inte, men tecknas gärna på begäran.

  • Transport av hästar och andra levande djur sker på ägarens risk och förutses vara försäkrade av ägaren.

  • Betalningsvillkor: Netto kontant. Kredit, 10 dagar netto, kan beviljas efter sedvanlig kreditprövning.

  • Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad efter förfallodagen. Därest ej betalning skett i förskott, debiteras utläggskostnader med 2½% på gjorda utlägg.

  • På våra priser tillkommer lagstadgad moms.

  • Våra offerter baserar sig på för dagen gällande tariffer, valutakurser, skatter, drivmedelstillägg, och taxor samt nu rådande trafikförhållanden och med begränsad giltighetstid. I händelse av kostnadsförändringar utanför vår kontroll förbehåller vi oss dock rätten att göra motsvarande justeringar av offerten.

  • Pls note our quote are valid at present only and could change without prior notice. Vi reserverar oss för händelser utanför vår kontroll, Force Majeure och de olika transportslagens ansvarsbegränsningar.

  • Note rates are based on Carriers acceptance of commodity, weight and dimensions. Valid for normal cargo only. Not valid for  Dangerous goods. Subject to space , load ability and equipment available  at the time of booking

  • Uppdragsbokningar betraktas som en accept av dessa villkor samt priser och villkor i vår offert som en förutsättningar för uppdragets genomförande

Behöver du frakta något?

Vi arbetar med alla typer av internationella transporter, har du några frågor kontakta oss gärna!