Importera livsmedel till Sverige

Låt oss hjälpa er importera mat

Under de senaste åren i Sverige har det blivit vanligare och vanligare att importera mat från utomstående länder. Detta beror primärt på att den svenska befolkning tar in fler kulturer som har sin egna ’matkultur’. 

Sverige importerar idag mer än de exporterar till andra länder. ”Sett över de senaste 10 åren importerar sverige i genomsnitt ungefär 70 procent mer jordbruksprodukter och livsmedel än vad vi exporterar” enligt jordbruksverket.

När du importerar livsmedel till Sverige, är det viktigt att tänka på följande punkter:

  1. Regler och förordningar: Du måste följa de gällande reglerna och förordningarna för import av livsmedel i Sverige, inklusive de som reglerar säkerheten för livsmedel, hälsan, märkning, etikettmärkning och dokumentation.

  2. Certifiering: Du kan behöva certifiera din livsmedelsimport enligt EU:s och Sveriges regelverk, såsom EU:s hygienregler, organisk certifiering, eller andra särskilda krav för vissa typer av livsmedel.

  3. Smittskydd: Du måste säkerställa att livsmedlen inte innehåller farliga mikrober eller kemikalier och att de uppfyller de gällande smittskyddskraven.

  4. Dokumentation: Du måste följa dokumentationskraven, inklusive de som rör ursprung, besiktning, försäkringar, tillstånd och följesedlar.

  5. Leverantörsval: Det är viktigt att du väljer pålitliga och erfarna leverantörer som kan garantera kvaliteten på livsmedlen du importerar.

  6. Transport: Du måste använda en pålitlig fraktfirma som uppfyller de gällande kraven för transport av livsmedel, inklusive temperaturer, förpackning, märkning och dokumentation.

  7. Skatter och tullar: Du måste vara medveten om de gällande tullar och skatter som gäller för import av livsmedel och se till att alla krav uppfylls.

Det är viktigt att du samarbetar med relevanta myndigheter och experter för att säkerställa att du följer alla regler och förordningar när du importerar livsmedel till Sverige. Vill du veta mer om vilka regler som gäller vid import av livsmedel? Då kan du läsa mer på livsmedelsverket.

Prisförfrågan

Vi tar helhetsansvar när ni vill impotera livsmedel. Allt från paketering till tillstånd som krävs.

Ett skepp i en kanal som fraktar containrar och kranar

Allt för era maskintransportbehov, oavsett om ni behöver transportera era maskiner inom Sverige eller till destinationer utomlands. 

Ett stort rum med konst och renässans möbler

Vi erbjuda skräddarsydda lösningar för kunder inom konst-, galleri- såväl som museibranschen.

djurtransport
Vår långa erfarenhet av djurtransporter innebär att vi vet hur olika djur ska hanteras för att må bra och få rätt tid att vila under transporterna.

Behöver du frakta något?

Vi arbetar med alla typer av internationella transporter, har du några frågor kontakta oss gärna!