Transportförsäkring

Skydda ditt gods med oss

Skydda dina värdefulla varor under transporten med en gedigen transportförsäkring från Ingstad & Co. Med vår omfattande sakkunskap och skräddarsydda lösningar kan du känna dig trygg att godset är väl skyddat mot skador, förluster och extrema oväntade kostnader oavsett transportslag. Vid internationella transporter är det viktigt att dina varor är försäkrade och det är de inte om du inte tecknar en transportvaruförsäkring. 

Släpp oron och fokusera på ditt företags kärnverksamhet – vi sköter resten.

TRANSPORTFÖRSÄKRING

Transportörer (åkerier) har försäkringar som endast täcker de skador de är vållande till, vidare har transportörerna olika ansvarsbegränsningar beroende på transportslag och deras friskrivning är omfattande avseende vållandet, vilket skiljer sig markant, vidare är ersättningen starkt begränsad, om någon överhuvudtaget, och oftast maximerad till fraktkostnaden.

Avseende sjöfrakt kan rederierna helt friskriva sig från ansvar. Dessutom, och viktigast av allt, är att vid trafikolycka på sjön förklaras oftast ”gemensamt haveri”, vilket i klartext innebär att samtliga kunder som har varor på aktuellt fartyg, utöver att varorna går förlorade och frakten skall betalas, också blir tvingade att vara med att betala skador på fartyget i förhållande till lastens värde, det kan röra sig om miljoner kronor.

TRANSPORTVARUFÖRSÄKRING

Detta är en försäkring som du som importerar eller exporterar bör teckna för ditt gods. Det är en försäkring som täcker skador på varorna, och som skall tecknas av den som har ekonomiskt intresse i varan. Denna försäkring finns i ett antal varianter; 

  • ”Allrisk” Normalförsäkring (A)
  • Utvidgad grundförsäkring (B)
  • Grundförsäkring (C)

Vi rekommenderar starkt att teckna en ”Allrisk” Normalförsäkring (A), som skall tecknas från dörr-till-dörr. Här sker ersättning vid skador med en självrisk på 2500 kr.

Vi hjälper våra kunder att teckna rätt transportvaruförsäkring för de sändningar vi hanterar på Ingstad & Co. Kontakta oss gärna för en offert på vad en transportvaruförsäkring skulle kosta för ditt gods.

 

OBS! Det är viktigt att känna till att man måste anmäla/reklamera skadan omedelbart vid varans ankomst och skadan är synlig och det ska noteras på fraktsedeln. Undantag så kan man reklamera skador om de är invändigt i emballaget (ej synligt vid leverans) och detta ska göras inom 3 dagar (sjö) eller 7 dagar (väg) eller 14 dagar vid (flyg).

Prisförfrågan

Vi tar helhetsansvar när ni vill impotera livsmedel. Allt från paketering till tillstånd som krävs.

Ett skepp i en kanal som fraktar containrar och kranar

Allt för era maskintransportbehov, oavsett om ni behöver transportera era maskiner inom Sverige eller till destinationer utomlands. 

Ett stort rum med konst och renässans möbler

Vi erbjuda skräddarsydda lösningar för kunder inom konst-, galleri- såväl som museibranschen.

djurtransport
Vår långa erfarenhet av djurtransporter innebär att vi vet hur olika djur ska hanteras för att må bra och få rätt tid att vila under transporterna.

Behöver du frakta något?

Vi arbetar med alla typer av internationella transporter, har du några frågor kontakta oss gärna!