Intermodala transporter

Låt oss skapa den perfekta rutten för ditt gods

”Intermodala transporter” beskriver förflyttning av varor mellan platser med en mängd olika transportsätt, inklusive lastbilar, tåg, fartyg och flygplan. Ett mer effektivt och ekonomiskt sätt att transportera möjliggörs genom användningen av många transportsätt.

Intermodala transporter har flera fördelar, såsom:

  1. Kostnadsbesparingar: Intermodala transporter kan resultera i kostnadsbesparingar på grund av stordriftsfördelar.
  2. Förbättrad effektivitet: Transportmetoden underlättar en mer effektiv och ”streamline” transportprocedur genom att kombinera transportmetoder.
  3. Förbättrad hållbarhet: Intermodala transporter uppmuntrar införandet av renare transportsätt, inklusive tåg, vilket hjälper till att minska utsläppen.
  4. Flexibilitet: Eftersom föremål kan transporteras med den mest kostnadseffektiva transportmetoden för varje steg på rutten, erbjuder intermodala transporter mer flexibilitet i transporten.

Intermodala transporter, som också bidrar till att öka hållbarhet och säkerhet, kan erbjuda en mer effektiv och ekonomisk lösning för transporter av gods överlag.

Prisförfrågan

Specialtransport

Vi tar helhetsansvar för de mest ovanliga transportuppdrag. Allt från paketering till tillstånd som krävs.

Flygfrakt

Som oberoende fraktmäklare kan vi erbjuda våra kunder de mest kostnadseffektiva flygfrakterna.

Vi har lång erfarenhet av intermodala transporter. Vi kombinerar då metoderna som passar bäst för din transport.

Järnvägstransport
Vi erbjuder järnvägsfrakt där detta är möjligt och om kostnaderna och transporttiderna är gynnsamma.
Sjöfrakt

Vi köper in de mest kostnadseffektiva frakterna direkt från rederier och NVO-operatörer utan att gå via speditörer. 

Vägfrakt

Vi använder olika åkerier som ger personlig service och möjlighet att följa godsets väg till slutkund.