Historia

Ingstad & Co historia

1873 Grundade bokhållaren Sven Jönsson firman S. Jönsson.

1876 Ändrades namnet på företaget till S. Ingstad & Co.

1923 Företaget togs över av Thure P. Pålsson och är än idag i samma familj. Företaget fortsatte verksamheten på Norra Vallgatan 102 i Malmö. Fram till 1940 var det framförallt hästtransporter som användes för de lokala transporter som var företagets då huvudsakliga inriktning.

1932 Företaget flyttar sin verksamhet till Västergatan 32, men fortfarande på Gamla Väster, nära hamn och järnvägsstation.

1942 Företaget flyttar till sin nuvarande adress, Hyregatan 9, för att få större och modernare lokaler. Med den energiske chefen i spetsen grundlades ett stort förtroende för verksamheten. Efterkrigstidens ökande behov av transporter tillsammans med den tekniska utvecklingen på transportsidan skapade helt nya förutsättningar för frakt och spedition.

1956 Företaget ombildas till aktiebolag. Allt effektivare transportmedel och organisatoriska förbättringar medförde ett markant uppsving för företaget. Hästarna ersattes nu med lastbilar.

1973 Företaget har utvecklats till ett komplett frakt- och speditionsföretag som tar sig an alla typer av transporter: på land, till sjöss och i luften. Men även försäkringsproblem, tullfrågor och leveransbevakning. Kort sagt allt som en skicklig speditör erbjuder sina kunder.

1980-talet Ingmar Ingstad blev vd för företaget. Företagets inriktning ändrades från speditör till att bli ett kunskapsföretag inom internationell handel. Fordon och godsterminal avvecklades. Företagets nya profil blev internationella transporter, logistik och kostnadseffektivitet för kunderna.

1990-talet Företaget började nu även transportera levande djur. Från början handlade det om tävlingshästar men sedan har allt från visenter till hundar och katter blivit en naturlig del av företagets verksamhet.

1995 utsågs företagets vd Ingmar Ingstad till honorärkonsul för Litauen.

1998 Detta år startades dotterbolaget Ingstad & Co UAB i Vilnius och företaget har haft en stark utveckling och har idag 10 anställda. 

2004 Blev företaget miljöcertifierade enligt ISO14001.

2012 Blev företaget AEOF certifierade av Tullverket samt IATA certiferade.

2021 Utsågs Maria Ingstad Lells (Ingmar Ingstads dotter) till VD.

Miljö

 Vi förbättrar ständigt våra rutiner för att utveckla verksamheten och minimera påverkan på miljön.

Vision

Vår vision är att det ska vara lika enkelt och tryggt att skicka vilket gods som helst, var som helst i världen, som det är att leverera det nästgårds.

Internationellt

Ingstad & Co AB arbetar med alla typer av internationella frakter vare sig det handlar om transport med flyg, lastbil, fartyg eller järnväg.

Certifieringar

Ingstad & Co har flera certifieringar för att kunna erbjuda våra kunder smidiga och säkra transporter.

Lär dig mer om Ingstad & Co´s historia

Här hittar du våra referenser.

Behöver du frakta något?

Vi arbetar med alla typer av internationella transporter, har du några frågor kontakta oss gärna!