Outsourcing

Vi hjälper dig med outsourcing

Transport och logistik kan vara tids- och kunskapskrävande. Genom att låta oss på Ingstad & Co ta över företagets transport- eller logistikavdelning får ni mer tid över till er kärnverksamhet.

Ni sänker totalkostnaden för er logistik, inklusive administrativa kostnader som till exempel personalkostnader. Ni får också en ökad medvetenhet kring kostnaderna för logistik och transporter och hjälp med att öka lönsamheten.

Fördelar med outsourcing till Ingstad & Co

Lägre totalkostnad – den fasta kostnaden blir rörlig. Ni betalar bara för det ni behöver och utnyttjar.

Logistikavdelningen är alltid tillgänglig. Ditt företag behöver inte fundera på bemanning vid semester, sjukdom eller annan frånvaro hos den egna personalen.

Expertis. Logistik och transporter är vår kärnkompetens. Vår personal är logistikutbildad och har många års erfarenhet av att hantera logistiklösningar för våra befintliga kunder.

Vi är AEOF- och IATA-certifierade. Det innebär enklare och tryggare tullhantering samt smidigare flygtransorter för våra kunder.

En faktura. Ni får en samlad faktura från oss oavsett hur många deltransporter, godshanteringar, tillägg, hamnkostnader eller utlägg för tull och införselmoms era transporter inneburit. Vi anger den referens på fakturan som förenklar hanteringen hos er, samt ger er en tydlig spårbarhet på vilka kostnader som till exempel ett inköps- eller kundprojekt inneburit.

Avlastning för inköpsfunktionen. Er personal slipper jaga leverantörer och transporter. Ingstad & Co tar ansvaret för uppdragen och sköter leveransbevakningen för ankommande eller avgående leverans.

Konkurrensfördel. Ni får enkel tillgång till transportkostnader. Det innebär att ni kan erbjuda era kunder pris inklusive leverans världen över. Det är en stor konkurrensfördel gentemot företag som inte kan erbjuda slutkunder ett totalpris som inkluderar leverans hela vägen fram till slutdestination.

Världsomspännande nätverk ger en ökad flexibilitet. Ingstad & Co har egna kontor i Sverige och Litauen samt agenter i alla större städer i världen. Vår lokala närvaro ger er en närvaro och styrka i komplexa länder, samt en ökad flexibilitet när snabba förändringar måste genomföras.

Effektivare e-handel och ökad konkurrenskraft. Outsourcing av logistiken ger e-handlare stora fördelar. Produkter kommer fram till slutkund utan ständigt uppföljningsarbete och bekymmer för e-handlaren. Dålig service i dessa sammanhang kan äventyra en framtida affär från samma kund.

Outsourcing

Transport och logistik kan vara tids- och kunskapskrävande. Genom att låta oss på Ingstad & Co ta över företagets transport- eller logistikavdelning får ni mer tid över till er kärnverksamhet.

Ingstad & Co erbjuder logistikutredningar där vi ser över företags in- och utflöden av material och produkter. Vi ger konkreta förslag till förbättringar.

Paketering

Vi på Ingstad har lång erfarenhet av paketering och kan erbjuda effektiva lösningar som säkerställer att ditt gods kommer fram oskadat och till så lågt pris som möjligt.

Behöver du frakta något?

Vi arbetar med alla typer av internationella transporter, har du några frågor kontakta oss gärna!