Järnvägstransport

Järnvägstransport | Sveriges miljövänligaste fraktmedel

Ingstads järnvägsfrakter från Kina har blivit ett intressant alternativ till sjöfrakter. 

Att frakta via järnväg är det mest miljövänliga alternativet inom Sverige, i Europa och från/till Kina, både för hellaster och för LCL-cargo.

Vi är aktiva förespråkare för fler intermodala transporter i ett led att skapa mer miljövänliga transportsätt. Intermodala transporter innebär att flera transportsätt används för att frakta ett gods för att i större utsträckning använda järnvägsnät samt sjöfart istället för motorvägar.

 

Prisförfrågan

Specialtransport

Vi tar helhetsansvar för de mest ovanliga transportuppdrag. Allt från paketering till tillstånd som krävs.

Flygfrakt

Som oberoende fraktmäklare kan vi erbjuda våra kunder de mest kostnadseffektiva flygfrakterna.

Vi har lång erfarenhet av intermodala transporter. Vi kombinerar då metoderna som passar bäst för din transport.

Järnvägstransport
Vi erbjuder järnvägsfrakt där detta är möjligt och om kostnaderna och transporttiderna är gynnsamma.
Sjöfrakt

Vi köper in de mest kostnadseffektiva frakterna direkt från rederier och NVO-operatörer utan att gå via speditörer. 

Vägfrakt

Vi använder olika åkerier som ger personlig service och möjlighet att följa godsets väg till slutkund.

Behöver du frakta något?

Vi arbetar med alla typer av internationella transporter, har du några frågor kontakta oss gärna!