Paketering

Vi hjälper dig med er paketering

En viktig del när man fraktar gods över hela världen är paketeringen. Godset ska komma fram i oskadat skick samtidigt som emballaget ska vara så utformat att det blir så låga kostnader som möjligt för material och själva transporten.

Vi på Ingstad har lång erfarenhet av paketering och kan erbjuda effektiva lösningar som säkerställer att ditt gods kommer fram oskadat och till så lågt pris som möjligt.

Outsourcing

Transport och logistik kan vara tids- och kunskapskrävande. Genom att låta oss på Ingstad & Co ta över företagets transport- eller logistikavdelning får ni mer tid över till er kärnverksamhet.

Ingstad & Co erbjuder logistikutredningar där vi ser över företags in- och utflöden av material och produkter. Vi ger konkreta förslag till förbättringar.

Paketering

Vi på Ingstad har lång erfarenhet av paketering och kan erbjuda effektiva lösningar som säkerställer att ditt gods kommer fram oskadat och till så lågt pris som möjligt.

Behöver du frakta något?

Vi arbetar med alla typer av internationella transporter, har du några frågor kontakta oss gärna!