Logistiktjänster

Läs om våra logistiktjänster

Rätt tullbehandling kan reducera kostnader. Det är viktigt att ha kunskap att göra själva tullklareringen på ett korrekt sätt men också att kunna hantera eventuella svårigheter som uppstår. Det kan till exempel handla om hur man överklagar tulltillägg så att dessa reduceras eller avskrivs helt.

Ingstad & Co är anslutet till Tullverkets TDS (Tulldatasystemet) och har kunnig och erfaren personal som arbetar med tullärenden varje dag. Det betyder snabba och korrekta tulldeklarationer för våra kunder. Ingstad fungerar som din tullmäklare och tullombud. Du behöver inte själv ha kontakt med Tullverket, vi sköter allt.

Vi är också AEOF-certifierade hos Tullverket vilket medför lättnader i den gränsöverskridande verksamheten för dig som kund. Ring så berättar vi vilken nytta det innebär för ditt företag.

AEOF står för Authorised Economic Operator och för att bli certifierat måste företag ha dokumenterade och säkra rutiner genom hela verksamheten. Läs om fördelarna med AEOF. Läs mer om våra certifieringar

Bland våra anställda finns tullexperter som gärna svarar på alla era frågor inom tullområdet.

Outsourcing

Transport och logistik kan vara tids- och kunskapskrävande. Genom att låta oss på Ingstad & Co ta över företagets transport- eller logistikavdelning får ni mer tid över till er kärnverksamhet.

Ingstad & Co erbjuder logistikutredningar där vi ser över företags in- och utflöden av material och produkter. Vi ger konkreta förslag till förbättringar.

Paketering

Vi på Ingstad har lång erfarenhet av paketering och kan erbjuda effektiva lösningar som säkerställer att ditt gods kommer fram oskadat och till så lågt pris som möjligt.

Behöver du frakta något?

Vi arbetar med alla typer av internationella transporter, har du några frågor kontakta oss gärna!