Specialtransport

Specialbehov kräver specialtransport

Specialtransporter kräver ofta särskilda tillstånd och certifikat samt ingående kunskap om lagar och regelverk samt hur man på mest kostnadseffektiva sätt kan lasta , förpacka och eventuellt demontera vissa delar för att erhålla lägre fraktkostnad. 

Vi på Ingstad & Co har den kunskapen och tar ett helhetsansvar för transporten. Det innebär att våra kunder får trygga, smidiga och kostnadseffektiva fraktlösningar och slipper strul med dokument. Vi kan frakta med såväl flyg, lastbil, fartyg som med järnväg.

Ska du frakta något som är extra långt, extra tungt eller extra värdefullt? Eller är det extra bråttom? Vi är experter på internationella och nationella specialtransporter.

Ingstad & Co har lång erfarenhet samt ett brett kontaktnät världen över.

Vi är AEOF-certifierade hos Tullverket vilket medför lättnader i den gränsöverskridande verksamheten och en större säkerhet för dig som kund. AEO står för Authorised Economic Operator. Vi har den högre graden av certifiering, AEOF, som innebär att vi är certifierade inom både tullförenklingar, säkerhet och skydd.

Prisförfrågan

Specialtransport

Vi tar helhetsansvar för de mest ovanliga transportuppdrag. Allt från paketering till tillstånd som krävs.

Flygfrakt

Som oberoende fraktmäklare kan vi erbjuda våra kunder de mest kostnadseffektiva flygfrakterna.

Vi har lång erfarenhet av intermodala transporter. Vi kombinerar då metoderna som passar bäst för din transport.

Järnvägstransport
Vi erbjuder järnvägsfrakt där detta är möjligt och om kostnaderna och transporttiderna är gynnsamma.
Sjöfrakt

Vi köper in de mest kostnadseffektiva frakterna direkt från rederier och NVO-operatörer utan att gå via speditörer. 

Vägfrakt

Vi använder olika åkerier som ger personlig service och möjlighet att följa godsets väg till slutkund.

Behöver du frakta något?

Vi arbetar med alla typer av internationella transporter, har du några frågor kontakta oss gärna!