FAQ

Vanliga frågor och svar


Vad menas med att godset har hamnat i röd kanal? Det innebär att deklarationen inte har gått igenom i Tullverkets system och att den nu ska hanteras manuellt av en tulltjänsteman. Något i deklarationen är fel eller behöver kompletteras. Utsedd tulltjänsteman kommer att kontakta deklaranten.

Vad är ett EORI nummer? Detta är ett unikt registreringsnummer som används vid all tullrelaterad verksamhet inom EU. Ett svenskt EORI nummer består av landskoden SE + 10 siffror, för företag är det vanligtvis organisationsnumret och för privatpersoner och enskilda firmor är det personnumret. Tullverket har även tilläggssiffror till EORI numret. Alla får till en början tilläggssiffrorna 00. Du ansöker om ett EORI nummer hos Tullverket.

Vad är en Licensansökan? Du behöver söka licens (ett slags tillstånd) för att få importera eller exportera vissa produkter, t.ex. jordbruksråvaror och bearbetade produkter från länder utanför EU. För varje vara måste du ha en licens. Detta gäller när du tar in varor för kommersiellt bruk. Det är viktigt att ha rätt varukod. Vi på Ingstad kan hjälpa dig med hur du ska göra för att ansöka om licensen, men för att vi ska kunna göra det behöver vi få tydliga listor på exakt vad det är för varor du ska importera eller exportera.

DOKUMENTATION

Vad är en kommersiell faktura/Commercial Invoice? Detta är handelsfakturan för sålda varor och tjänster upptagande de kostnader som köparen skall betala. Fakturan ligger också till grund för hur mycket tull och avgifter som importören ska betala.

I Handelsfakturan måste bland annat finnas en detaljerad beskrivning över produkterna, eventuella rabatter, leveransvillkor, betalningsvillkor.

Vad är skillnaden på en Commercial Invoice/Handelsfaktura och en Proforma faktura? Handelsfakturan är den faktura du ska betala där det framgår betalningsuppgifter. Proforma fakturan är dock ingen faktura som ska betalas utan är ett underlag på varans värde. Se mer info här nedan. 

Vad är en Proforma faktura/Proforma invoice? Detta är ingen betalningsfaktura. Proforma faktura utfärdas i syfte att visa värdet på varan och den ska inte betalas. Den används t.ex. vid remburs(L/C)ansökan. Proforma fakturan måste alltid har texten ”No charge. Value for customs purpose only” och rubriken ”Pro Forma Invoice”. 

 

Vad är en Tullfaktura/Customs invoice? Denna faktura är inte heller ett betalningsunderlag, utan den visar endast produkternas värde.

Vad är INCO-terms? Det är leveransvillkor som visar brytpunkterna för ansvar och kostnader mellan säljare och köpare. Vem av dem som betalar frakt och kostnader och vem som har ansvar för godset och frakt. INCO-terms visar också vem, säljaren eller köparen, som har försäkringsansvaret. Läs mer här: http://incoterms.se/

SJÖTRANSPORTER

Jag har en container på väg till Sverige från 3:e land och behöver hjälp att få den transporterad hem till mig och/eller införtullad. Hur gör jag? Du måste kontakta rederiet och skicka in åtkomsthandling (B/L) till dem, såvitt dylik föreligger. Ibland har B/L ersatts av Waybill som inte är en åtkomsthandling och som därför inte behöver insändas till rederiet. Därefter skickar rederiet en överlåtelse (release) till importören eller dennes ombud. Ingstad & Co kan vara ditt ombud om du önskar det. Kontakta oss för mer information info@ingstad.se

Vad är en B/L? B/L är en förkortning av Bill of Lading, på svenska konossement, som är en frakthandling för sjötransporter.

Vad betyder LCL? LCL betyder Less Container Load. Ert gods fraktas i container tillsammans med andra varor. 

Vad betyder FCL? FCL betyder Full Container Load. En fullastad container. 

Vad betyder Sima/Side Loader? Sima är ett chassi (trailer) utrustad med två kranar som kan lyfta container till marken. Detta är bra för de som inte har en lastramp, varvid lossning och lastning underlättas då containern står på marken.

Vad betyder Chassi Chassi är en trailer utan sidor och kapell, oftast också utan botten, endast en stålram. Chassi används i stor utsträckning för transport av sjöcontainer.

FÖRSÄKRINGAR

Är godset försäkrat under transport Transportörerna har oftast en försäkring. Denna täcker dock endast skador där transportören är vållande (kan liknas vid en trafikförsäkring för våra bilar). Notera att det finns flera friskrivningar i deras villkor. Ersättningen, om denna skulle utgå, är oftast minimal eller till och med ingen. Det rekommenderas att varuägaren tecknar en transportvaruförsäkring (kan liknas vid en vagnskadeförsäkring för våra bilar). Med en sådan försäkring är varuägaren skyddad mot skador på dennes varor under transporten.

Övrigt

Vad menas med 3:e land? Det är alla länder utanför EU.

Behöver du frakta något?

Vi arbetar med alla typer av internationella transporter, har du några frågor kontakta oss gärna!