Transport utav konst, antikt och gallerier

Vi hjälper er frakta konst, antikt och gallerier

Vi på Ingstad & Co är specialiserade på att erbjuda skräddarsydda lösningar för kunder inom konst-, galleri- såväl som museibranschen. Vi förstår att det är en stor och viktig uppgift att bevara museernas samlingar för framtiden. Därför tar vi ansvar för allt från hantering av enstaka konstverk till samordning av stora utställningar. 

Unikt behov

Vi förstår att konstverk, museala föremål såväl som andra unika objekt kräver särskild behandling. Inte bara är dessa föremål oersättliga på grund av deras unicitet, de kan också ha specifika behov som måste tillgodoses. Vi är väl medvetna om detta och är stolta över vår förmåga att möta olika typer av specialbehov i våra magasin. Vi har utrustat våra lagerlokaler med alla nödvändiga faciliteter för att bevara konsten på bästa möjliga sätt, inklusive temperaturkontroll, fuktreglering samt säkerhetsåtgärder. 

Konst & Gallerier

För konstnärer och beställare spelar gallerierna en viktig roll som plattform för att visa såväl som sälja konstverk. Vi förstår att för att möjliggöra denna kontaktyta behöver verken transporteras samt hanteras med största omsorg. Vårt team av specialister har stor kunskap om konst och konsthantering samt vi har etablerat ett internationellt nätverk som gör oss till en pålitlig samarbetspartner för många gallerier. Vi har även fullt utrustade kostlager och lastbilar med klimatstyrning för att möta behoven inom konsttransporter. 

Antikviteter

Bevarandet av museernas samlingar för framtiden är en av Ingstad & Co:s viktigaste uppgifter. Att hantera konst, museala föremål och andra unika objekt kräver en särskild kompetens och omsorg. Vi förstår att dessa objekt är oersättliga på grund av deras unicitet och att de kan ha specifika behov som måste tillgodoses. Genom att tillhandahålla specialanpassade lösningar kan vi säkerställa att konstverken och museiföremålen hanteras på ett tryggt och professionellt sätt. 

Inrikestransport

När det gäller inrikes transporter har vi en stark lokal närvaro och omfattande kunskap om det svenska transportnätverket. Vi kan erbjuda skräddarsydda lösningar för att flytta enskilda konstverk till hela gallerier. Vårt erfarna team av yrkesförare och specialister följer strikta säkerhetsprotokoll för att säkerställa att era konstverk transporteras på ett säkert sätt. Vi använder moderna transportfordon och specialutrustning för lastning, lossning samt säkring av era konstverk. 

Utrikestransport

För utlandstransporter har vi omfattande kunskap om import- och exportförfaranden, tullregler och logistiska utmaningar. Vi kan hjälpa er att navigera genom dessa processer och säkerställa en smidig överföring av era konstverk till internationella destinationer. Med vårt etablerade nätverk av internationella transportörer kan vi koordinera transporten och ta hand om alla nödvändiga tillstånd och dokumentation. 

Ingstad & Co

Vi på Ingstad & Co är stolta över vår professionella hantering, djupa kunskap om konst och konsthantering samtvårt internationella nätverk. Vi är er pålitliga partner för transport, lagring, packning och hantering av konst, museala föremål och unika objekt. Genom att välja oss kan ni vara trygga i vetskapen om att era värdefulla föremål kommer att behandlas med den största omsorg och respekt. Vi strävar alltid efter att leverera högsta kvalitet och säkerhet i alla våra tjänster för att möta era behov och förväntningar. 

Prisförfrågan

Vi tar helhetsansvar när ni vill impotera livsmedel. Allt från paketering till tillstånd som krävs.

Ett skepp i en kanal som fraktar containrar och kranar

Allt för era maskintransportbehov, oavsett om ni behöver transportera era maskiner inom Sverige eller till destinationer utomlands. 

Ett stort rum med konst och renässans möbler

Vi erbjuda skräddarsydda lösningar för kunder inom konst-, galleri- såväl som museibranschen.

djurtransport
Vår långa erfarenhet av djurtransporter innebär att vi vet hur olika djur ska hanteras för att må bra och få rätt tid att vila under transporterna.

Behöver du frakta något?

Vi arbetar med alla typer av internationella transporter, har du några frågor kontakta oss gärna!