Miljö | Hållbarhet

Långsiktigt miljöarbete

Ingstad & Co är miljöcertifierat enligt ISO 14001/2015 och arbetar med miljöhänsyn i hela verksamheten. Vi förbättrar ständigt våra rutiner för att utveckla verksamheten och minimera påverkan på miljön.

Följande punkter är viktiga delar i företagets miljöpolicy:

  • Effektiv resursanvändning både av hänsyn till miljön och för att kunna erbjuda kostnadseffektiva tjänster.

  • Miljökrav vid upphandling av varor, tjänster och transporter så att dessa blir effektiva ur såväl miljö- som resurssynpunkt.

  • Personligt engagemang, intresse och kunskaper inom miljöområdet och vilja att ständigt utveckla organisationens kunskaper om miljöfrågor.

  • Klart definierad ansvarsfördelning inom företaget med ansvar för miljön för alla anställda i det dagliga arbetet och för att givna instruktioner och rutiner följs. Alla avvikelser som kan medföra risk för miljön ska rapporteras till ledningen.

  • För att kunna bedriva ett offensivt och långsiktigt miljöarbete fordras en god lönsamhet. Därmed skapas resurser för utveckling och investeringar

Miljö

 Vi förbättrar ständigt våra rutiner för att utveckla verksamheten och minimera påverkan på miljön.

Vision

Vår vision är att det ska vara lika enkelt och tryggt att skicka vilket gods som helst, var som helst i världen, som det är att leverera det nästgårds.

Internationellt

Ingstad & Co AB arbetar med alla typer av internationella frakter vare sig det handlar om transport med flyg, lastbil, fartyg eller järnväg.

Certifieringar

Ingstad & Co har flera certifieringar för att kunna erbjuda våra kunder smidiga och säkra transporter.

Lär dig mer om Ingstad & Co´s historia

Här hittar du våra referenser.

Behöver du frakta något?

Vi arbetar med alla typer av internationella transporter, har du några frågor kontakta oss gärna!