Sjöfrakt | Fartygsfrakt

För stora lass finns sjöfrakt, ibland kallat fartygsfrakt

När du ska frakta mycket gods är ofta sjöfrakt (ibland kallat fartygsfrakt) det bästa alternativet.

Vi erbjuder sjöfrakt genom såväl FCL (Full Container Load) som LCL (Less than Container Load) mellan alla världens orter.

Vi upphandlar de mest kostnadseffektiva frakterna direkt från rederier och NVO-operatörer utan att gå omvägen via speditörer. Detta är möjligt eftersom vi har ett världsomspännande nätverk och är en oberoende fraktmäklare utan bindningar till fraktföretag.

Leveransbevakning är en självklarhet.

Specialtransport

Vi tar helhetsansvar för de mest ovanliga transportuppdrag. Allt från paketering till tillstånd som krävs.

Flygfrakt

Som oberoende fraktmäklare kan vi erbjuda våra kunder de mest kostnadseffektiva flygfrakterna.

Vi har lång erfarenhet av intermodala transporter. Vi kombinerar då metoderna som passar bäst för din transport.

Järnvägstransport
Vi erbjuder järnvägsfrakt där detta är möjligt och om kostnaderna och transporttiderna är gynnsamma.
Sjöfrakt

Vi köper in de mest kostnadseffektiva frakterna direkt från rederier och NVO-operatörer utan att gå via speditörer. 

Vägfrakt

Vi använder olika åkerier som ger personlig service och möjlighet att följa godsets väg till slutkund.

Behöver du frakta något?

Vi arbetar med alla typer av internationella transporter, har du några frågor kontakta oss gärna!